Ordening & Spontaniteit

De basiszekerheid bij mentaal patroon 2 is Ordening: je weet zaken die vanuit de omgeving tot je komen rationeel in te passen in een groter geheel (of buiten te sluiten). Vanuit Ordening, besturing en vormgeving zoek je naar Spontaniteit, flexibiliteit en expressie. Maar deze uitdaging mag niet ten koste gaan van Ordening en veiligheid! Dat prikkelt angst en maakt onrustig. Daarom zoek je Spontaniteit met behoud van Ordening.

Je verbindt je vooral met die mensen die dezelfde principes hanteren en dezelfde investering willen geven als jij. De objectief beleefde handhaving resulteert in een sturend-dienstbare houding. Je komt meer op voor anderen dan voor jezelf.

De situatie van patroon 2 is: “Ik vorm vanuit mijzelf de omgeving tot een bestuurbaar geheel; zo wordt een plek gewaarborgd voor iedereen inclusief mijzelf.” (normatieve groepsvorming)

Om te onthouden over patroon 2
  • Onbewuste angst: angst voor non-acceptatie en ontworteling; de legitieme plek kwijtraken binnen de significante gemeenschap; angst voor grensoverschrijdende emoties
  • Zekerheidsstreven (angstreductie): impulsen van de omgeving automatisch inpassen in het eigen kader c.q. buitensluiten.
  • Optimale situatie: correcte en gepaste (zelf)expressie.
  • Faalangst (bewust): angst voor chaos, conflict, extremiteit en onbestuurbaarheid, het niet meer in goede banen kunnen leiden en zelf niet aan de norm voldoen; morele faalangst.
  • Sturend-dienstbare houding.
  • Binnen+buiten: interne distantie gecombineerd objectieve handhaving 
Overwegingen

Patroon 2 wil ‘de boel bij elkaar houden’, regelt de zaken tot opbouw van een gemeenschappelijke omgeving en is bijzonder gevoelig voor spanningen in het geheel en pressie van buitenaf. De energie gaat uit naar wat aan de rand zit en wat buitengesloten dreigt te raken: Kan ik het afwijkende nog inpassen of juist niet? Is het welkom en toelaatbaar of niet? Wat hebben we afgesproken? Klopt het allemaal nog en hoe flexibel kan ik zijn? Is het/ben ik nuttig? Kan ik het snappen, hoe kan ik het anderen uitleggen om ze mee te krijgen? Hoe kan het geheel ten goede bestuurd worden zonder dat ik te dwingend ben? Kan ik spontaan zijn zonder dat ik aanstoot geef? Gaat gemeenschap boven de enkeling of omgekeerd? Dit soort verstandelijke overwegingen kenmerken de gedachtenwereld van patroon 2.

Angstreducerend

Volgens de mentaliteitenleer is patroon 2 het meest angstreducerend. De persoon kan tegenover de omgeving heel geruststellend zijn maar ook dwingend en dwangmatig. Sturing vindt vooral plaats vanuit de achtergrond en heeft vooral als doel het perfecte collectief waarin ieder een plaats heeft. De persoon hoeft niet zelf op de voorgrond te staan. De ik-ander-koppeling bij patroon 2 wordt getypeerd als ‘in de ander zichzelf vermijden’.

“Ik probeer er innerlijk één geheel van te maken, terwijl ik er zelf niet buiten mag vallen en mijzelf ook nog eens niet makkelijk kan uiten!”

Terug naar Leven vanuit je kernthema
> Check je patroon en kernthema

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op.